«ΧΡΥΣΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ» Ιερωσύνης (1965-2017) και Αρχιερωσύνης (1970-2017) του αειμνήστου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Κυρού ΣΕΡΑΦΕΙΜ FOTO + VIDEO

Ιερά Μητρόπολις Κυθήρων και Αντικυθήρων

«ΧΡΥΣΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ» Ιερωσύνης (1965-2017) και Αρχιερωσύνης (1970-2017) του αειμνήστου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Κυρού ΣΕΡΑΦΕΙΜ FOTO + VIDEO «ΧΡΥΣΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ» Ιερωσύνης (1965-2017) και Αρχιερωσύνης (1970-2017) του αειμνήστου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Κυρού ΣΕΡΑΦΕΙΜ FOTO + VIDEO «ΧΡΥΣΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ» Ιερωσύνης (1965-2017) και Αρχιερωσύνης (1970-2017) του αειμνήστου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Κυρού ΣΕΡΑΦΕΙΜ FOTO + VIDEO «ΧΡΥΣΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ» Ιερωσύνης (1965-2017) και Αρχιερωσύνης (1970-2017) του αειμνήστου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Κυρού ΣΕΡΑΦΕΙΜ FOTO + VIDEO «ΧΡΥΣΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ» Ιερωσύνης (1965-2017) και Αρχιερωσύνης (1970-2017) του αειμνήστου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Κυρού ΣΕΡΑΦΕΙΜ FOTO + VIDEO «ΧΡΥΣΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ» Ιερωσύνης (1965-2017) και Αρχιερωσύνης (1970-2017) του αειμνήστου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Κυρού ΣΕΡΑΦΕΙΜ FOTO + VIDEO «ΧΡΥΣΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ» Ιερωσύνης (1965-2017) και Αρχιερωσύνης (1970-2017) του αειμνήστου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Κυρού ΣΕΡΑΦΕΙΜ FOTO + VIDEO «ΧΡΥΣΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ» Ιερωσύνης (1965-2017) και Αρχιερωσύνης (1970-2017) του αειμνήστου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Κυρού ΣΕΡΑΦΕΙΜ FOTO + VIDEO «ΧΡΥΣΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ» Ιερωσύνης (1965-2017) και Αρχιερωσύνης (1970-2017) του αειμνήστου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Κυρού ΣΕΡΑΦΕΙΜ FOTO + VIDEO «ΧΡΥΣΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ» Ιερωσύνης (1965-2017) και Αρχιερωσύνης (1970-2017) του αειμνήστου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Κυρού ΣΕΡΑΦΕΙΜ FOTO + VIDEO «ΧΡΥΣΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ» Ιερωσύνης (1965-2017) και Αρχιερωσύνης (1970-2017) του αειμνήστου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Κυρού ΣΕΡΑΦΕΙΜ FOTO + VIDEO «ΧΡΥΣΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ» Ιερωσύνης (1965-2017) και Αρχιερωσύνης (1970-2017) του αειμνήστου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Κυρού ΣΕΡΑΦΕΙΜ FOTO + VIDEO «ΧΡΥΣΟΥΝ ΙΩΒΗΛΑΙΟΝ» Ιερωσύνης (1965-2017) και Αρχιερωσύνης (1970-2017) του αειμνήστου Μητροπολίτου Σταγών και Μετεώρων Κυρού ΣΕΡΑΦΕΙΜ FOTO + VIDEO

Κοινοποίηση