"Βυζαντινός χορός "Ψαλτικής Διάκονοι" Ἑσπερινὸς Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ


"Βυζαντινός χορός "Ψαλτικής Διάκονοι"  Ἑσπερινὸς Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

Ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς "ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΟΙ", θὰ ψάλει τὸν ἑσπερινὸ τῆς Κυριακῆς Β΄ τῶν Νηστειῶν, σήμερα Σάββατο 3 Μαρτίου 2018, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς.
Τὸν Ἐσπερινὸ τελεῖ ὁ Σύλλογος Φίλων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τιμῶντας τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, τοῦ Παλαμᾶ.
Παρακαλῶ γιὰ την συμμετοχὴ ὅλων μας.

 Διοργανωτές: "Βυζαντινός χορός "Ψαλτικής Διάκονοι"  Ἰωάννης Β. Τσούνης

Κοινοποίηση