Ποιμαντική ἐπίσκεψη του Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ στό 1ο Γυμνάσιο Μεταμορφώσεως FOTO

Ποιμαντική ἐπίσκεψη του Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ στό 1ο Γυμνάσιο Μεταμορφώσεως FOTO Ποιμαντική ἐπίσκεψη του Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ στό 1ο Γυμνάσιο Μεταμορφώσεως FOTO Ποιμαντική ἐπίσκεψη του Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ στό 1ο Γυμνάσιο Μεταμορφώσεως FOTO Ποιμαντική ἐπίσκεψη του Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ στό 1ο Γυμνάσιο Μεταμορφώσεως FOTO Ποιμαντική ἐπίσκεψη του Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ στό 1ο Γυμνάσιο Μεταμορφώσεως FOTO Ποιμαντική ἐπίσκεψη του Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ στό 1ο Γυμνάσιο Μεταμορφώσεως FOTO Ποιμαντική ἐπίσκεψη του Σεβ. Μητροπολίτου Κηφισίας κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ στό 1ο Γυμνάσιο Μεταμορφώσεως FOTO

Τήν δεύτερη κατά σειρά προγραμματισμένη ποιμαντική ἐπίσκεψή του πραγματοποίησε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος, στό 1ο Γυμνάσιο Μεταμορφώσεως, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Γυμνασιάρχου κ. Εὐσταθίου Ἀνδρῆ καί τοῦ Συλλόγου τῶν διδασκόντων. Στό κλειστό Γυμναστήριο τοῦ σχολείου, ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά συναντήσει τούς μαθητές τῆς Β΄ Γυμνασίου. Κατ’ἀρχάς εὐχαρίστησε τόν σύλλογο τῶν διδασκόντων γιά τήν εὐκαιρία τῆς γνωριμίας καί ἐπικοινωνίας. -Ἦλθα γιά νά μιλήσουμε καί νά σᾶς ἀκούσω, τόνισε χαρακτηριστικά. Ἀνέγνωσε καί ἀνέλυσε τήν παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου μέ βάσει τήν ἑρμηνεία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Στό ἐρώτημα τοῦ νομικοῦ ποιός εἶναι «πλησίον», ὁ Κύριος ἀπαντᾶ ποιός ἔγινε «πλησίον». Ἀκολούθησε διάλογος γιά τήν σημασία τῆς παραβολῆς στή ζωή μας. Ὁ Χριστός, ὑπογράμμισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό κάθε ἔννοια ρατσισμοῦ καί φυλλετικῶν διακρίσεων. Ἡ ἀγάπη, εἶναι μιά ἤρεμη δύναμη ἡ ὁποία νικᾶ τό θάνατο, δέν θέλει ἀνταλάγματα καί δέν ζητᾶ ἀναγνώριση. Παρουσίασε ἐπίσης ἀποσπάσματα ἀπό τήν Α’ ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου, ἀλλά καί ἀπό τόν ὕμνο τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπό τήν Α’ πρός Κορινθίους ἐπιστολή. Κλείνοντας ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε στούς μαθητές κάθε ἐπιτυχία στή ζωή τους καί τούς προέτρεψε νά ἀγαπήσουν τή μελέτη καί τήν πρόοδο, νά πιστεύουν καί νά ἀγαποῦν τόν Θεό, νά ἐκκλησιάζονται καί νά συμμετέχουν στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Στό τέλος διένειμε σέ ὅλους ἕνα ἀντίτυπο τῆς Καινῆς Διαθήκης.imkifissias.gr

Κοινοποίηση