Μαθητές και μητέρες του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Κοντοσκαλίου Κωνσταντινουπόλεως FOTO

ΟΙ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΝΤΟΣΚΑΛΙΟΥ

Μαθητές και μητέρες του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Κοντοσκαλίου Κωνσταντινουπόλεως FOTO Μαθητές και μητέρες του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Κοντοσκαλίου Κωνσταντινουπόλεως FOTO Μαθητές και μητέρες του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Κοντοσκαλίου Κωνσταντινουπόλεως FOTO Μαθητές και μητέρες του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Κοντοσκαλίου Κωνσταντινουπόλεως FOTO

Το Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018, οι μικροί μαθητές και μητέρες του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Κοντοσκαλίου Κωνσταντινουπόλεως, έφτιαξαν τις πασχαλινές λαμπάδες τους.fanarion.blogspot.gr

Κοινοποίηση