Η νέα σύνθεση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου


Η νέα σύνθεση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Γενομένης τῆς τακτικῆς ἀνασυγκροτήσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ταύτην θά ἀποτελέσουν, διά τό ἑξάμηνον 01.03.2018 – 31.08.2018, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι: 

Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος 
Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος 
Γέρων Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος 
Βρυούλων κ. Παντελεήμων 
Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος 
Νέας Ἰερσέης κ. Εὐάγγελος 
Ρόδου κ. Κύριλλος 
Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος 
Κορέας κ. Ἀμβρόσιος 
Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος 
Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος 
Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος 

Κοινοποίηση