Εσύ έχεις αναστηθή ;


Εσύ έχεις αναστηθή ;

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ,

Γι' αυτό χαρήτε σήμερα, χαρήτε πολύ, γιατί η Ανάστασις του Χριστού έφερε την κατάργησι του θανάτου και την ανάστασι ολοκλήρου του ανθρωπίνου Γένους, όπως μας διαβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας: «. . . Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο» και μας το επεσφράγισε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, όταν έλεγε προς τους Μαθητάς Του: «Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης πάντας ελκύσω προς εμαυτόν».

Άρα με την ανάστασι του Χριστού το φοβερότερο αποτέλεσμα της απομακρύνσεως του ανθρώπου από τον Θεόν, ο θάνατος, έχει πλέον καταργηθή. Γιατί «όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθημεν, Χριστόν ενεδύθημεν».

Το πρόβλημα είναι: Εμείς, εγώ και εσύ αναγνώστα μου, έχομε αναστηθή;

Για να γίνη τούτο, πρέπει να έχωμε πεθάνει μαζί με τον Χριστόν. Δηλαδή να έχουμε νεκρώσει τον παλαιόν εαυτόν μας ως προς το κακό και την αμαρτία. Διότι μόνον εάν «αποθάνωμε συν Χριστώ και συζήσωμε αυτώ».

Λοιπόν αδελφοί,

Μη μας παρασύρει η σημερινή ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού και παρασυρθούμε στο κακό και στην αμαρτία. ΟΧΙ. Η Ανάστασις του Χριστού στο καλό και στην αρετή πρέπει να μας οδηγή. Γιατί μόνον έτσι μπορεί να ζούμε εδώ αλλά και εις την άλλη ζωή με τον Χριστόν μαζί, μέσα στο φως, στην αιώνια ζωή και στην χαρά της ζωής.

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα και το περιεχόμενο του χριστιανικού Πάσχα · Είναι η ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού και δια τούτο είναι ημέρα λαμπρής και μεγάλης εορτής, ημέρα ευφροσύνης και χαράς.

Αλλά, τι σημαίνει Πάσχα και μάλιστα του Κυρίου Πάσχα και τι νόημα έχει αυτό για μας; Ιδού:

1. Πάσχα είναι εβραϊκή λέξις και σημαίνει διάβασι, πέρασμα από το ένα μέρος στο άλλο και ήταν η μεγαλύτερη εορτή των Εβραίων, που τους θύμιζε την κατά θαυμαστό τρόπο διάβασί τους από την ερυθρά θάλασσα· Την μετάβασί τους από την γη της δουλείας, την Αίγυπτο, στη γη της επαγγελίας, την Παλαιστίνη. Εόρταζαν δε το Πάσχα θυσιάζοντας ενιαύσιον αμνόν, με το αίμα του οποίου είχαν βάψει τις εξώπορτες των σπιτιών τους στην Αίγυπτο, για να μη σφαγούν και τα δικά τους παιδιά από τον εξολοθρευτή, όπως των Αιγυπτίων.

2. Το χριστιανικό Πάσχα, του Κυρίου το Πάσχα που εορτάζουμε εμείς, μας θυμίζει την Ανάστασι του Ιησού Χριστού, η οποία δίνει σ’ όλους τους ανθρώπους την δυνατότητα να περάσουν από τον θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από την δουλεία του σατανά στην ελευθερία των παιδιών του Θεού, από την πίκρα και τον πόνο στη χαρά της ζωής, από την γη στον ουρανό.

Και όλα αυτά μετά την προηγηθείσαν σταυρική θυσία του Θεανθρώπου Κυρίου, ως "αμνού του Θεού, του αίροντος τας αμαρτίας του κόσμου".

3. Για μας όμως τους σημερινούς χριστιανούς και για τον καθένα μας ξεχωριστά, αυτά που προσφέρει η Ανάστασι του Χριστού, έχουν γίνει πραγματικότητα; Εμείς ξεπεράσαμε τον θάνατο ή πεθαμένοι κινούμεθα στα πάθη και στην φθορά, στα ναρκωτικά και στα άλλα πάθη μας, που με ασφάλεια μας οδηγούν στον θάνατο; Εμείς εφύγαμε από το φυσικό και το ηθικό σκοτάδι ή μήπως συνεχίζουμε να ζούμε μέσα σε μια ατέλειωτη νύχτα, χωρίς φως, χαρά και ζωή;

Ο Αναστάς Κύριος πάντως μας προσκαλεί και περιμένει όλους μας και εμείς μπορούμε να ξεφύγουμε από την πίκρα, το σκοτάδι και τον θάνατο και να έλθουμε κοντά Του, για να μας γεμίση φως, δύναμι, ζωή και χαρά.imilias.gr

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ , αδελφοί και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

† Ο Ηλείας ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Κοινοποίηση