20 χρόνια «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 2018» VIDEO

πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Γεωργακόπουλος προϊστάμενος Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πειραιά


20 χρόνια «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 2018» VIDEO

Κοινοποίηση