Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας « ΓΑΛΙΛΑΙΑ» 10o Διεπιστημονικό Σεμινάριο "ΒΑΣIΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ" 16-20 Απριλίου 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας « ΓΑΛΙΛΑΙΑ» 10o Διεπιστημονικό Σεμινάριο "ΒΑΣIΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ  ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ" 16-20 Απριλίου 2018

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ "ΓΑΛΙΛΑΙΑ"
10o ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
"ΒΑΣIΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"
16-20 Απριλίου 2018

Κοινοποίηση