Βιογραφικό σημείωμα - Αλεξανδρεύς


Βιογραφικό σημείωμα - Αλεξανδρεύς

Διήλθον
του βίου μου το πλείστον
περιπίπτων
από αιτήσεως εις αίτησιν.
Ουχ ως αιτούμενος

Η Συνέχεια ΕΔΩ

Κοινοποίηση