Τελετή διαβεβαίωσης των Θεοφ. Επισκόπων Θεσπιών κ. Συμεών και Ανδρούσης κ. Κωνσταντίου VIDEO & FOTO


Τελετή διαβεβαίωσης των Θεοφ. Επισκόπων Θεσπιών κ. Συμεών και Ανδρούσης κ. Κωνσταντίου VIDEO & FOTO

Κοινοποίηση