Πλήθη πιστών στον Ιερὸ Ναὸ του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πατρών FOTO

Ανεχώρησε απὸ την Πάτρα το Τίμιο Ξύλο


Πλήθη πιστών στον Ιερὸ Ναὸ του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Πατρών FOTO

Πλήθη πιστῶν συνέρρευσαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, κατὰ τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς παραμονῆς τοῦ Τιμίου Ξύλου στὴν Πάτρα, Πέμπτη 15.3.2018, ὥστε νὰ ἀσπασθοῦν ἢ νὰ ψαύσουν καί νὰ ἀποχαιρετήσουν τὸ ζωομύριστο καὶ χαριτόβρυτο Ξύλον, τὸ ὁποῖο φυλάσσεται στὸν πανίερο Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἀμέτρητοι οἱ πιστοί, οἱ ὁποῖοι πέρασαν ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν καθ’ ὃλας τὰς ἡμέρας ποὺ παρέμεινε τὸ Τίμιο Ξύλο στὴν Πάτρα. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος εὐχαρίστησε καὶ αὖθις τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τὸν Γ’, διότι συγκατένευσε μὲ ἀγάπη καὶ εὐλόγησε τὴν μεταφορὰ τοῦ Τιμίου Ξύλου στὴν Πάτρα καὶ ἐδήλωσε ὅτι ἅπας ὁ Ἱερὸς Κλῆρος καὶ ὁ Πατραϊκὸς Λαὸς εἶναι στὸ πλευρὸ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ ἁπάσης τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος στοὺς ἱεροὺς ἀγῶνας ὑπὲρ τῆς ἁγίας καὶ Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καὶ τῶν δικαίων τοῦ Ἔθνους μας. Ἐπίσης εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φιλαδελφείας κ. Βενέδικτο, διότι συνόδευσε τὸ Τίμιο Ξύλο στὴν Πάτρα καὶ παρέμεινε στὴν πόλη μας καθ’ ὃλας αὐτάς τὰς ἡμέρας καὶ τοῦ εὐχήθηκε ὑγεία καὶ πάσαν δωρεὰν παρὰ Κυρίου πρὸς εὐόδωσιν τοῦ ἁγίου ἔργου τὸ ὁποῖο ἐπιτελεῖ στὴν μακρυνὴ Ἰορδανία. Τέλος εὐχαρίστησε ἅπαντα τὸν εὐαγῆ Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν φιλόθεο Πατραϊκὸ Λαὸ γιὰ τὴν ἔκφραση τῶν βαθυτάτων αἰσθημάτων εὐλαβείας πρὸς τὸ Τίμιον Ξύλον καὶ γενικῶς γιὰ τὴν προσήλωση στὴν ἁγία μας Ἐκκλησία.i-m-patron.gr

Κοινοποίηση