Παρουσίαση ἐπετειακοῦ τόμου «Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ (1917-2017)»


Παρουσίαση ἐπετειακοῦ τόμου «Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ (1917-2017)»

FOTO ΕΔΩ

Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε στό Δημοτικό Ὠδεῖο Δράμας, τή Τρίτη 27 Μαρτίου 2018  ἡ παρουσίαση τοῦ νέου ἐπετειακοῦ τόμου τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Γεωργίου Παπάζογλου «Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ (1917-2017)» πού ἐξέδωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δράμας.    Ἡ παρουσίαση πραγματοποιήθηκε μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 100 χρόνων ἀπό τήν λεηλασία ἀπό τούς Βουλγάρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Είκοσιφοινίσσης στίς 27 Μαρτίου 1917. Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος ὁποῖος ἀναφέρθηκε στό χρονικό τῆς λεηλασίας, τούς λόγους γιά τούς ὁποίους ἀγωνίζεται σθεναρῶς γιά τήν ἐπαναφορά τῶν κλοπιμαίων στό φυσικό τους χῶρο τήν Ἱερά Μονή τῆς Εἰκοσιφοινίσσης ἀλλά καί τίς πολλές δυσκολίες πού συναντᾶ στόν ἀγώνα πού ἐπωμίσθηκε, εὐχαρίστησε τόν κοπιάσαντα συγγραφέα καθηγητή κ. Γεώργιο Παπάζογλου καί κατέληξε μέ τήν ἐλπίδα πώς ἡ Παναγία ἡ Εἰκοσιφοίνισσα θά στέψει μέ ἐπιτυχία τούς πολλούς κόπους του. Στή συνέχεια παρουσιάστηκε μιά περιήγηση στήν Ἱερά Μονή ὅπως εἶναι σήμερα καί ὅπως θά εἶναι ὅταν ἀποκατασταθεῖ στήν μορφή πού εἶχε πρίν καεῖ ἀπό τούς Βουλγάρους. Ἀκολούθησαν τρεῖς χοροί τῆς πλησιοχώρου περιοχῆς τῆς Νικήσιανης ἀπό τόν Πολιτιστικό Σύλλογο Δράμας  «Οἱ Ρίζες μας». Ὁ π. Νικόδημος Ἁγιοπαυλίτης, παιδί τῆς Παναγίας τῆς Είκοσιφοινίσης, παρουσίασε ἀναλυτικά τά περιεχόμενα τοῦ τόμου. Ἔπειτα ἀνέβηκε στό βῆμα ὁ συγγραφέας τοῦ τόμου, καθηγητής τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Γεώργιος Παπάζογλου ὁ ὁποῖος ἀναλυτικά μέ πόνο ψυχῆς ξεδίπλωσε τίς προσπάθειες πού ἔγιναν νά βρεθοῦν τά κλεμμένα κειμήλια, τίς δυσκολίες πού συνάντησε, τούς ἀνθρώπους  πού στάθηκαν ἐμπόδιο καί πολλά ἄλλα ἐνδιαφέροντα ντοκουμέντα. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ ἀλλους δύο χορούς τῆς Νικήσιανης ἀπό τόν Πολιτιστικό Σύλλογο Δράμας  «Οἱ Ρίζες μας». Τήν ἐκδήλωση τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Πέτρος. Τό βιβλίο θά διατίθεται στό Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας«ΖΥΓΑΚΤΗΣ» (τηλέφωνο:2521303736).

Κοινοποίηση