Οἱ δύο λέξεις “Χριστός Ἀνέστη” δέν εἶναι ἁπλά ἕνας χαιρετισμός


Οἱ δύο λέξεις “Χριστός Ἀνέστη” δέν εἶναι ἁπλά ἕνας χαιρετισμός

Ἃγιον Πάσχα 2018

Ἀγαπητά μου παιδιά·

Ὁλοκληρώθηκε καί φέτος μιά πορεία, αὐτή τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, στήν ὁποίαν συγκεφαλαιώθησαν ὅλα τα γεγονότα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Βιώσαμε λειτουργικά «τό μέτρο ζωῆς», μέ τό ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος σώζεται, ἤτοι τόν κανόνα «τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως».

Ἡ λαμπροφόρος νύχτα τῆς Ἀναστάσεως εἶναι πραγματικά ἡ ἐναργέστατη ἀποτύπωση αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας μας, γι’ αὐτό καί εἶναι νύχτα χαρᾶς ἀλλά καί κρίσεως. Εἶναι ἡ νύχτα τῆς δοκιμασίας τῆς πίστης μας καί τῆς ἐλπίδας μας ἀφοῦ ἐξαρτᾶται πλέον ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους ἐάν εἴμαστε διατεθειμένοι νά ἀνταποκριθοῦμε θετικά στήν κλήση τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ μέ τήν σταυρική μας ἀνταπόκριση.

 Οἱ δύο λέξεις “Χριστός Ἀνέστη” δέν εἶναι ἁπλά ἕνας χαιρετισμός, μία συμπεριφορά καθωσπρεπισμοῦ, ἀλλά ἀποτελοῦν τελικά ἔκφραση ἐλπίδας καί βεβαιότητας καί χαρᾶς, γιατί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀπαρχή μιᾶς νέας βιωτῆς γιά τόν ἄνθρωπο, ἡ ὁποία δέν τελειώνει μέ τόν θάνατο, ἀλλά ξεκινᾶ μέ τόν ὕμνο «θανάτῳ θάνατον πατήσας» και αὐτήν «πολιτεύεται».

Εἶναι τό μήνυμα αὐτό πού φέρει ἡ Ἐκκλησία στόν σύγχρονο ἄνθρωπο, τόν τραυματισμένο καί ἐξουθενωμένο. Χρειάζεται δηλαδή γιά τήν σωτηρία του, νά βεβαιώσει τήν ἐμπιστοσύνη του καί τήν ἐλπίδα του στόν Ἀναστημένο Χριστό καί στήν Ἐκκλησία Του.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Μέ πατρικές εὐχές

+ Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

 

Κοινοποίηση