Μια σημαντική ημέρα για την ΟΙκουμενική Ψαλτική μας Τέχνη


Μια σημαντική ημέρα για την ΟΙκουμενική Ψαλτική μας Τέχνη

Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος
Απόψε, στην Λευκωσία, διοργανώνεται επίσημη εκδήλωση του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για την Εγγαφή της Ψαλτικής Τέχνης στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Μεγαλονήσου. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η κοινή, μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, διεθνής υποψηφιότητα της Ψαλτικής για την εγγραφή της στο Διεθνή Καταλόγο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, για την προετοιμασία της οποίας συνεργάζεται επίσημα και η ΟΜΣΙΕ Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος