Εγγραφές στο Γενικό Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο & Λύκειο Λαμίας για το σχολικό έτος 2018-2019

Εγγραφές στο Γενικό Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο & Λύκειο Λαμίας για το σχολικό έτος 2018-2019 Εγγραφές στο Γενικό Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο & Λύκειο Λαμίας για το σχολικό έτος 2018-2019

Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο - Γυμνάσιο Λαμίας, Σχολείο το
οποίο ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
είναι ισότιμο με όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της Δημόσιας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας, θα λειτουργήσει κανονικά
και κατά το επόμενο σχολικό έτος 2018-2019 υπό ενιαία Διεύθυνση.
Στο Λύκειο λειτουργούν όλες οι Ομάδες Προσανατολισμού. Το
Σχολείο διαθέτει, επίσης, εργαστήρια Φυσικών Επιστημών και
Πληροφορικής, πλουσιώτατη και οργανωμένη δανειστική Βιβλιοθήκη για
το κοινό, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, καθώς και Παρεκκλήσι
για τη συμμετοχή και την εξάσκηση των μαθητών στη λειτουργική ζωή
της Εκκλησίας. Οι μαθητές συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες,
προγράμματα, όπως το ERASMUS+, πρωταθλήματα και διαδικτυακούς
διαγωνισμούς, τοπικής αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας, τόσο της
Δευτεροβάθμιας όσο και της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Το Σχολείο,
επίσης, διοργανώνει επιτυχώς μεγάλες εκδηλώσεις (Ημερίδες, εορτασμοί
κοκ) καθώς και δωρεάν για τους μαθητές πολυήμερες εκπαιδευτικές
Λαμία, 01/06/2018 επισκέψεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Πόντος, Κωνσταντινούπολη
κ.α.). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές της τελευταίας τάξης των
Εκκλησιαστικών Λυκείων έχουν τη δυνατότητα να εισάγονται στις
Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας σε ποσοστό 10%.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας στο Σχολείο, το οποίο
βρίσκεται στην οδό Σινώπης 1 στη Νέα Μαγνησία Λαμίας, στα τηλέφωνα
2231021381& 2231022576, καθώς και στο e mail: mail@lyk-ekkl
lamias.fth.sch.gr στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Κοινοποίηση