Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» Επίκαιρα βιβλία

Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» Επίκαιρα βιβλία Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» Επίκαιρα βιβλία Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» Επίκαιρα βιβλία

“ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΟΛΟ ΦΛΟΓΑ!”

Ἡ ζωή τοῦ ὁρμητικοῦ καί ἀσυμβίβαστου Ἀποστόλου Πέτρου μέσα ἀπό τά Εὐαγγέλια καί τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων.

Μιά καρδιά πού κόχλαζε γιά τόν Χριστό ἐξακολουθεῖ νά ἐμπνέει.

 

Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ

Μελετήματα σχετικά μέ τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ, καθώς καί τῶν μαθητῶν του Πέτρου, Παύλου καί Ἰωάννου.

 

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Περιέχει προσευχές πού βοηθοῦν τά παιδιά νά ἀποκτήσουν τήν ἰερή συνήθεια καί ἐνασχόληση μέ τήν προσευχή.

 

Νέες Ἐκδόσεις

Κοινοποίηση