Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτὴρ» Καλή Ἀνάσταση!


Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτὴρ» Καλή Ἀνάσταση!

Καὶ φέτος κατά τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα, στὸ κέντρο τῶν ἱερῶν Ναῶν μας βρίσκεται ὁ Ἐσταυρωμένος. Ἄς σπεύσουμε μὲ συγκίνηση καὶ συγκλονισμὸ ψυχῆς νὰ Τὸν προσκυνήσουμε. Ἄς πλημμυρίσουμε ἀπὸ εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴ θυσία Του. Καὶ ἄς πάρουμε μιὰ ἀπόφαση σταθερή: Νὰ μισήσουμε τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ ζήσουμε κατὰ τὸ ἅγιο θέλημά Του. Γιὰ νὰ ζοῦμε διαρκῶς μὲ τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως καὶ μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ Βασιλείας! Τό εὐχόμαστε ὁλόψυχα!

Εὐλογημένη Μεγάλη Ἑβδομάδα!

Καλή Ἀνάσταση! 

Ἐκδόσεις «Ὁ Σωτήρ»

Κοινοποίηση