Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου - Ο Χριστιανισμός στις σύγχρονες εκκοσμικευμένες πλουραλιστικές κοινωνίες Διάλεξη του Charles Taylor στην Αθήνα


Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου - Ο Χριστιανισμός στις σύγχρονες εκκοσμικευμένες πλουραλιστικές κοινωνίες Διάλεξη του Charles Taylor στην Αθήνα

Κοινοποίηση