"Θρησκευτικές μειονότητες, τοπικά πνευματικά ρεύματα και αυτοκρατορική Ορθοδοξία στο πρώιμο Βυζάντιο (5ος-6ος αι.)


"Θρησκευτικές μειονότητες, τοπικά πνευματικά ρεύματα και αυτοκρατορική Ορθοδοξία στο πρώιμο Βυζάντιο (5ος-6ος αι.)

Ημερίδα

Θεολογική Σχολή Αθηνών

Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018

Αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων

Η Γλώσσα θα είναι τα ελληνικά και το πρόγραμμα έχει ως εξής:
16.30- 16.40 Έναρξη
16.40-16.50 ANDREAS MÜLLER, καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας Παν/μίου Κιέλου, Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής: Η εκκλησιαστική πολιτική του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α΄ σχετικά με το μοναχισμό
16.50- 17.10 ΡΕΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ, ΕΔΙΠ, Τμ. Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παν/μίου Θεσσαλίας, υπ. Δρ. Παν/μίου Leiden:
Έγγεια ιδιοκτησία και αυτοκρατορική Ορθοδοξία: οι νόμοι ενάντια στα δικαιώματα ιδιοκτησίας των Μανιχαίων
17.10-17.30 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΟΣΧΟΣ, αναπ. Καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας ΕΚΠΑ, Δυαρχικά ρεύματα στη Μέση Ανατολή του 6ου αιώνα και οι
πολιτικές τους συνέπειες
17.30 – 17.50 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ, Δρ. Κοπτικών Σπουδών, μεταδιδακτορικός ερευνητής: Όψεις της Χριστιανικής πολυμορφίας στην πρώιμη Βυζαντινή
Αίγυπτο: η περίπτωση της επιβίωσης του Μελιτιανού σχίσματος
17.50-18.00 Διάλειμμα
18.00-19.00 Συζήτηση-συμπεράσματα

Η παρουσία σας θα συμβάλλει στην επιστημονική συζήτηση και θα είναι τιμή για μας

Κοινοποίηση