Πρόγραμμα Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. ΔΑΝΙΗΛ μηνός Μαρτίου 2018


Πρόγραμμα Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. ΔΑΝΙΗΛ μηνός Μαρτίου 2018

9 Μαρτίου,
Παρασκευή
Τό ἑσπέρας θά χοροστατήσουμε καί θά
ὁμιλήσουμε στήν Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν
πρός τήν Θεοτόκο στόν Ἱερό Ναό τῆς Μεταμορφώσεως
τοῦ Σωτῆρος Βύρωνος
11 Μαρτίου,
Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν
τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
Θά λειτουργήσουμε καί θά ὁμιλήσουμε στόν
Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος Βύρωνος
Τό ἑσπέρας θά χοροστατήσουμε καί θά
ὁμιλήσουμε στήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ
Ἑσπερινοῦ στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Νικολάου Καισαριανῆς.
16 Μαρτίου,
Παρασκευή
Τό ἑσπέρας θά χοροστατήσουμε καί θά
ὁμιλήσουμε στήν Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Δ΄ Χαιρετισμῶν
πρός τήν Θεοτόκο στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
Πέτρου καί Παύλου Ὑμηττοῦ
17 Μαρτίου,
Σάββατο
Θά λειτουργήσουμε στόν Ἱερό Ναό τῆς Ὁσίας
Ξένης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίας γιά τήν μνήμη
τοῦ ἁγίου Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ καί τῆς
ὀνοματικῆς ἑορτῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Νικαίας κ. Ἀλεξίου
18 Μαρτίου, Κυριακή
Δ΄ Νηστειῶν
Ἰωάννου τῆς Κλίμακος
Θά λειτουργήσουμε καί θά ὁμιλήσουμε στόν
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νέας Ἑλβετίας Βύρωνος,
ὅπου θά χειροτονήσουμε τόν Διάκονον κ. Ματθαῖον
Δάτσικα σέ Πρεσβύτερο.
Τό ἑσπέρας θά χοροστατήσουμε καί θά
ὁμιλήσουμε στήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ
Ἑσπερινοῦ στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου
Νικολάου Καισαριανῆς.
23 Μαρτίου,
Παρασκευή-
Ἀκάθιστος Ὕμνος
Τό ἑσπέρας θά χοροστατήσουμε καί θά
ὁμιλήσουμε κατά τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ
Ἀκαθίστου Ὕμνου στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς.
24 Μαρτίου,
Σάββατο
Τό ἑσπέρας θά χοροστατήσουμε καί θά ὁμιλήσουμε
στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό
Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου - Ἁγίας Φωτεινῆς
Ὑμηττοῦ.
25 Μαρτίου,
Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν–
Μαρίας τῆς
Αἰγυπτίας.
Εὐαγγελισμός τῆς
Θεοτόκου
Θά λειτουργήσουμε καί θά ὁμιλήσουμε στόν
πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς
Θεοτόκου -Ἁγίας Φωτεινῆς Ὑμηττοῦ.
Στήν συνέχεια θά χοροστατήσουμε στήν Δοξολογία
ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας στόν Ἱερό Ναό
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου-τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς
Ὑμηττοῦ.
Τό ἑσπέρας θά χοροστατήσουμε καί θά
ὁμιλήσουμε στήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς
Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου
στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου
Καισαριανῆς.
31 Μαρτίου,
Σάββατο τοῦ
Λαζάρου
Θά λειτουργήσουμε καί θά ὁμιλήσουμε στό
πανηγυρίζον Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Λαζάρου
Βύρωνος.

Κοινοποίηση